Mzdy a personalistika

Účetní kancelář nabízí komplexní služby vedení personální evidence a mezd

- vyhotovíme Vám pracovní smlouvy zaměstnanců

- zabezpečíme kompletní agendu vedení personální evidence

- zpracujeme vám pro vaše zaměstnance mzdy včetně úkonů souvisejících s vyúčtováním daně ze mzdy

- zajistíme podání potřebných hlášení a vyúčtování pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad (zastoupíme Vás při kontrolách)

- zpracujeme vaše vnitropodnikové směrnice týkající se odměňování a péče o zaměstnance

- můžeme vám být nápomocni při výběru vašich zaměstnanců

 

Služby personalistiky a vedení mezd poskytujeme také samostatně.