Ceník

 

Orientační ceník služeb vedení účetnictví, daňové evidence a účetního poradenství

vztahuje se na úkony vedení daňové evidence, účetnictví a účetního poradenství, nezahrnuje úkony spojené s daňovým poradenstvím a zastupováním v daňových záležitostech s účinností od 1.1.2012

DAŇOVÁ  EVIDENCE

Základní cena pro vedení daňové evidence fyzické osoby – podnikatele činí Kč 4.000,- ročně (Objemově představuje tato základní cena množství do 150 dokladů ročně). Zpracování většího množství dokladů je oceňováno cenou za zpracovanou položku.

Položka

Cena za jednotku

Měrná jednotka

Pohledávky, závazky

11,- Kč

za účetní doklad

Pokladní doklady

15,- Kč

za účetní doklad

Bankovní doklad

12,- Kč

za účetní položku

Nepeněžní operace (interní doklady)

20,- Kč

za účetní doklad

 

Daňovou evidenci uzavírá daňová závěrka, která je zpracována v souvislosti s přípravou podkladů pro vyhotovení daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Součástí daňové závěrky je provedení inventarizace majetku a závazků evidovaných v daňové evidenci podnikatele. Sestavení daňové závěrky v daňové evidenci je zpoplatněno částkou  od 2.000,- Kč dle rozsahu úkonů v rámci daňové uzávěrky.

 

VEDENÍ  ÚČETNICTVÍ

Účetnictví je vedeno právnickým osobám a fyzickým osobám, které mají povinnost vést účetnictví dle zákona o účetnictví anebo ho vedou dobrovolně.

Položka

Cena za jednotku

Měrná jednotka

Pohledávky, závazky

13,- Kč

za účetní doklad

Pokladní doklady

17,- Kč

za účetní doklad

Bankovní doklad

12,- Kč

za účetní položku

Nepeněžní operace (interní doklady)

25,- Kč

za účetní doklad

Účetnictví je dokončeno provedením účetní závěrky, jejíž součástí je provedení inventarizace majetku a závazků, které vyplývají z účetnictví, sestavení inventurních soupisů, zpracování účetních výkazů a přílohy k účetní závěrce.
Provedení účetní závěrky je zpoplatněno částkou  od 3.000,- Kč dle rozsahu úkonů v rámci účetní závěrky. V ceně za účetní závěrku je zahrnuto i uložení povinné dokumentace do Sbírky listin Obchodního rejstříku.


REKONSTRUKCE  ÚČETNICTVÍ

Na žádost klienta provádíme rekonstrukce účetnictví, které obnáší komplexní revizi účetních dat. V případě zjištění závažných nedostatků, které nelze odstranit přípustnými účetními metodami, je provedeno kompletní přeúčtování účetních dokladů. Účetní operace jsou v tomto případě zpoplatněny dle výše uvedených ceníků podle toho, zda se jedná o daňovou evidenci nebo účetnictví s přirážkou 10% za měrnou jednotku.
Za rekonstrukci je považováno i zpracování účetních dokladů v náhradní lhůtě, která je podnikatelskému subjektu uložena, v případě nepodání daňového hlášení,  správcem daně.

V případě, že je prováděna rekonstrukce spočívající v kontrole zaúčtování účetních dat a na jejich základě je sestavována účetní závěrka, oceňuje se tato služba částkou od 5.000,- Kč bez DPH dle rozsahu účetnictví.  Účetní závěrka je následně považována za samostatnou službu.

 
MZDOVÉ  ÚČETNICTVÍ

Služby personální a mzdové evidence jsou poskytovány klientům spolu s vedením účetnictví, daňové evidence nebo jako samostatná služba. Personální a mzdové poradenství je poskytováno taktéž písemnou nebo ústní formou.

Položka

Cena za jednotku

Měrná jednotka

Personalistika ***

700,- Kč

za pracovníka a úkon

Zpracování mzdy

150,- Kč

za pracovníka

Zastupování subjektu při kontrolách (SZ,ZP)

1.000,- Kč

za úkon

Zpracování vyúčtování za podnik pro FÚ

1.000,- Kč

za výkaz

 *** položkou personalistika se rozumí administrativa spojená s náborem pracovníka, tj. pracovní smlouva, zpracování vstupních údajů, přihláška na OSSZ a zdravotní pojištění a administrativa spojená s ukončením pracovního poměru, odhlášení u příslušných institucí.


PORADENSTVÍ  V OBLASTI  ÚČETNICTVÍ  A  MEZD

Účetní a mzdové poradenství poskytuji nejen klientům účetní kanceláře. Zájemce může požádat o provedení poradenství v písemné nebo ústní formě. Poradenství poskytuji v místě účetní kanceláře nebo u klienta.

Poskytujeme účetní dohled a poradenství v rámci kontroly správnosti vedení účetnictví nebo daňové evidence.
Obvykle tuto službu uskutečňujeme v místě podnikání objednatele, ale záleží na dohodě a podmínkách, které objednateli nejvíce vyhovují.

Položka

Cena za jednotku

Měrná jednotka

Písemné poradenství (účetní, mzdové)

600,- Kč

1 objednávka

Ústní poradenství

500,- Kč

1 hodina

Cestovní náhrady

   10,- Kč

ujetý km

Věcné náhrady

dle podmínek

X

(uvedené ceny neobsahují DPH)

 

FLEXIBILNÍ  SPOLUPRÁCE  účetní kanceláře s klientem

 

Naše účetní kancelář se plně přizpůsobí Vašim požadavkům na způsob předávání, zpracování a kontroly Vašich účetních dat, zpracování mzdové evidence a dalších služeb, které Vám můžeme v oblasti ekonomiky Vaší firmy poskytnout.

Disponujeme programovým vybavením, které umožní napojení Vaší evidence "online" , což pro Vás může znamenat i významnou úsporu finančních prostředků. Forma spolupráce závisí vždy od individuální dohody a potřeb klienta. Vašim potřebám a požadavkům přizpůsobíme i cenovou nabídku.

 

 

 

 

 

 

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.