Mzdy a personalistika

Účetní kancelář nabízí komplexní služby vedení personální evidence a mezd

- vyhotovíme Vám pracovní smlouvy zaměstnanců

- zabezpečíme kompletní agendu vedení personální evidence

- zpracujeme vám pro vaše zaměstnance mzdy včetně úkonů souvisejících s vyúčtováním daně ze mzdy

- zajistíme podání potřebných hlášení a vyúčtování pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad (zastoupíme Vás při kontrolách)

- zpracujeme vaše vnitropodnikové směrnice týkající se odměňování a péče o zaměstnance

- můžeme vám být nápomocni při výběru vašich zaměstnanců

 

Služby personalistiky a vedení mezd poskytujeme také samostatně.

 

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.