Práva a povinnosti

Práva a povinnosti objednatele a poskytovatele

spravedlnost samaObjednatel má právo na poskytnutí účetního poradenství poskytovatelem v termínu, který určí v závazné objednávce, a to při splnění platebních podmínek, které určí poskytovatel. Objednatel má právo na ochranu údajů, které sdělí pro účely provedení a vyúčtování účetního poradenství. V případě, že požadavek objednatele na účetní poradenství písemnou formou směřuje k řešení specifického účetního případu, má poskytovatel právo vyžádat si bližší informace od kontaktní osoby objednatele. Poskytovatel má právo požadovat od objednatele úhradu dodatečných nákladů, které vzniknou v souvislosti s nezbytným zjištěním bližších informací, tak aby mohlo být písemné účetní poradenství provedeno odpovědně. Dodatečné náklady je poskytovatel oprávněn požadovat až do výše 50% základní sazby za provedení písemného účetního poradenství za 1 dotaz.

prasatkoPoskytovatel zpracovává požadavek na účetní poradenství výhradně na základě informací, které mu objednatel poskytne v závazné objednávce a jeho vyjádření k souhlasu či nesouhlasu k dalšímu kontaktování. V případě, že objednatel nesouhlasí s tím, aby ho poskytovatel kontaktoval pro upřesnění dotazu, bere tímto na vědomí, že dotaz bude zodpovězen pouze na základě podaných informací v prvotní závazné objednávce. Za případné odchylky od správnosti písemného sdělení, které vzniknou v důsledku absence příslušných informací, nenese poskytovatel žádnou odpovědnost.

Objednatel má právo odstoupit od závazné objednávky v případě, že mu nebylo poskytnuto požadované poradenství v termínu, který požadoval v závazné objednávce, přičemž mu nebyly poskytovatelem sděleny žádné okolnosti, které by znemožňovali provedení poradenství. V případě, že byl řádně uhrazen poplatek za provedení účetního poradenství, a objednatel od závazné objednávky odstoupil, má nárok na vrácení zaplaceného poplatku v plné výši.

 

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.