Nabídka klientům účetní kanceláře

Pro stávající i nové klienty účetní kanceláře nabízíme jedinečnou možnost prezentovat svoji firmu, a to prostřednictvím odkazu na Váš web na našich webových stránkách. Tato služba je klientům účetní kanceláře poskytována ZDARMA. Službu poskytujeme všem klientům bez ohledu na skutečnost, zda pro ně naše účetní kancelář (www.kalie.cz) zpracovává kompletní účetnictví, mzdy nebo jsou poskytovány pouze služby daňového poradenství (www.danovyporadce-liskova.cz) .

Již na původních webových stránkách www.ucetni-poradce.info byly umísťovány odkazy na webové prezentace klientů. Vlivem četnosti návštěv našeho portálu se v mnoha případech ukázala tato forma prezentace velmi účinnou a napomohla našim klientům k rozšíření povědomí o jejich firmách a k získání nových zakázek.

 

Odkazy na prezentace klientů jsou aktuálně dostupné na www.danovyporadce-liskova.cz  v sekci Odkazy/Zajímavé odkazy.

Pro portál www.kalie.cz se tato služba připravuje a bude ZDARMA dostupná všem klientům účetní kanceláře, jimž budou poskytovány služby účetního poradenství, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a služby vedení mezd a personalistiky. 

Do budoucna připravujeme alternativu poskytování této služby pomocí bannerů na našem webu. V současné době je služba umístění odkazu poskytována zcela zdarma, a to pouze klientům účetní a daňové kanceláře.

 

 

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.