Účetnictví a daňová evidence

5000motiv01Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

S účetní kanceláří KALIE s.r.o. uzavíráte mandátní smlouvu podle zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Podmínky smluvního vztahu budou přizpůsobeny vnitřním potřebám Vaší firmy, tak, aby spolupráce byla co nejpružnější a přinášela Vám očekávané výsledky.

Na základě uzavřené mandátní smlouvy bude účetní kancelář KALIE s.r.o. poskytovat služby účetního poradenství, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, a to v souladu se zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu se zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v části vztahující se k vedení daňové evidence. V návaznosti na vedení účetnictví nebo vedení daňové evidence Vám poskytneme taktéž služby zpracování mezd a služby s personální evidencí související.

Vaše účetnictví nebo daňovou evidenci zpracujeme v zázemí naší účetní kanceláře Vejvanovského 384, Kroměříž  nebo si můžete propojit Vaši evidenci s našim účetním programem, na němž jsou Vaše data zpracovávána do finální podoby. Bude-li pro vás vyhodnější, abychom se na Váš účetní systém napojili my, lze spolupracovat i tímto způsobem.uzaverka

Orientační ceník služeb účetního poradenství, vedení účetnictví, vedení daňové evidence naleznete zde.

Poskytování služeb vedení účetnictví, vedení daňové evidence se řídí obchodními podmínkami.

Služby související s podáním daňových přiznání, hlášení a jiných vyúčtování související s daněmi Vám poskytne na základě „Smlouvy o poskytování daňového poradenství", Ing. Karin Lišková – daňový poradce, ev. Č. 4429 (informace: www.danovyporadce-liskova.cz)

 

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.