KALIE s.r.o.

Společnost KALIE s.r.o. vznikla v roce 2012 jako samostatný právní subjekt, který svojí činností navazuje na dlouholetou účetní a daňovou praxi Ing. Karin Liškové (www.danovyporadce-liskova.cz). Společnost navazuje na zavedenou praxi zakladetelky převzetím výkonu služeb účetního poradenství, vedení účetnictví a vedení daňové evidence v rozsahu oprávnění dle  živnostenského zákona.

logo kalie120

Číst dál: KALIE s.r.o.

Účetnictví a daňová evidence

5000motiv01Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

S účetní kanceláří KALIE s.r.o. uzavíráte mandátní smlouvu podle zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Podmínky smluvního vztahu budou přizpůsobeny vnitřním potřebám Vaší firmy, tak, aby spolupráce byla co nejpružnější a přinášela Vám očekávané výsledky.

Na základě uzavřené mandátní smlouvy bude účetní kancelář KALIE s.r.o. poskytovat služby účetního poradenství, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, a to v souladu se zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu se zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v části vztahující se k vedení daňové evidence. V návaznosti na vedení účetnictví nebo vedení daňové evidence Vám poskytneme taktéž služby zpracování mezd a služby s personální evidencí související.

Vaše účetnictví nebo daňovou evidenci zpracujeme v zázemí naší účetní kanceláře Vejvanovského 384, Kroměříž  nebo si můžete propojit Vaši evidenci s našim účetním programem, na němž jsou Vaše data zpracovávána do finální podoby. Bude-li pro vás vyhodnější, abychom se na Váš účetní systém napojili my, lze spolupracovat i tímto způsobem.uzaverka

Orientační ceník služeb účetního poradenství, vedení účetnictví, vedení daňové evidence naleznete zde.

Poskytování služeb vedení účetnictví, vedení daňové evidence se řídí obchodními podmínkami.

Služby související s podáním daňových přiznání, hlášení a jiných vyúčtování související s daněmi Vám poskytne na základě „Smlouvy o poskytování daňového poradenství", Ing. Karin Lišková – daňový poradce, ev. Č. 4429 (informace: www.danovyporadce-liskova.cz)

Účetní poradenství

1149239 time_for_math_1Společnost KALIE s.r.o. poskytuje účetní poradenství formou konzultací, kontrolního dohledu nad účetnictvím Vaší firmy a také účetní poradenství písemnou formou prostřednictvím závazné objednávky, kterou naleznete zde. Objednávku můžete využít i pro zadání požadavku účetního poradenství ústní formou.

Účetní služby a poskytování účetního poradenství písemnou i ústní formou je prováděno na základě obchodních podmínek a je zpoplatněno dle platného ceníku.

Klientům účetní kanceláře je účetní poradenství poskytováno v rámci vedení účetnictví, vedení daňové evidence a je zpoplatněno dle platného ceníku.

Informace k objednávce

Formulář závazné objednávky naleznete zde.

Objednatel bere na vědomí, že požadovaná služba účetního poradenství je zpoplatněna, a to částkou:

  • 600,- Kč - poradenství písemnou formou – 1 dotaz
  • 500,- Kč - poradenství ústní formou za každou i započatou hodinu + cestovní a věcné náklady poskytovatele

( uvedené ceny neobsahují DPH)

Objednatel se zavazuje provést úhradu za provedení účetního poradenství v termínu:

  • do dne splatnosti (za den splatnosti se považuje třetí den po odeslání závazné objednávky pro písemného poradenství poskytovateli)
  • v hotovosti při provedení účetního poradenství ústní formou

V případě provádění účetního poradenství písemnou formou, bude odpověď na dotaz poskytnuta objednateli po úplném zaplacení požadované částky. Zaplacení částky se považuje za uskutečněné dnem, kdy bude požadovaný obnos připsán na účet poskytovatele. Objednatel obdrží odpověď na písemný dotaz nejpozději poslední den, který byl určen objednatelem k poskytnutí účetního poradenství (viz výše), a to jen v případě, bude-li požadovaná částka připsána nejpozději v tento den na účet poskytovatele. V případě, že poskytovatel neobdrží úplatu za poskytnutí účetního poradenství nejpozději v den splatnosti, je oprávněn poskytnutí účetního poradenství odmítnout, a toto odmítnutí sdělí objednateli písemnou formou na elektronickou kontaktní adresu objednatele. Přijetí závazné objednávky sdělí poskytovatel obratem na kontaktní email objednatele.

 

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.